slovníček

Slovníček pojmů

A - D - F - I - K - M - O - P - S - V - W

A

alias (alternativní jméno, přezdívka)
Obecně druhé nebo náhradní jméno, které se používá jako alternativní (mnohdy kratší či přístupnější) prostředek k odkazům na jiný objekt.
Např. email zaslaný na obchod@domena.cz dojde do mailboxů Alois.Jezek@domena.cz a Franc.Krtek@domena.cz.

nahoru

D

Doména (doménové jméno, jméno domény)
V podstatě název, který přehledně identifikuje data na Internetu. Domény nejvyššího řádu (např. cz, com, org, net) identifikují charakter příslušné adresy, tedy stránky v doméně cz mají většinou úzkou spojitost s Českou republikou. Jména hlavních domén (vycházejících z geografie) jsou pevně rozdělena, základní doménová jména udílí nezávislá organizace. Přidělování domény vyššího řádu řídí organizace, které mají příslušné domény na starost. Doménové jméno je unikátní, není možné, aby jedno jméno spravovaly dva subjekty.

Doménový koš
Zajišťuje směřování veškeré pošty pro jednu doménu, která není určena do konkrétního mailboxu, do určité e-mailové schránky. Prostřednictvím této služby lze například zachytit i e-mailové zprávy, kde odesílatel špatně napíše adresu.

nahoru

F

FTP (File Transfer Protocol)
Protokol pro přenos dat, podle kterého je prováděn přenos počítačových souborů po internetu. Tento přenos funguje oboustranně - od Vás (na server)i k Vám (na Váš počítač).

FTP klient
Program, který slouží pro přenos souborů přes internet prostřednictvím protokolu FTP. FTP obvykle klienty nevyžadují žádné hlubší znalosti FTP protokolu, přičemž umožňují využívat všech jeho výhod.

nahoru

I

IP adresa
numericky vyjádřená unikátní adresa serveru nebo jiného zařízení připojeného k internetu (nebo k síti obecně). IP adresa se udává ve formátu #.#.#.#, kde # je číslo v intervalu 0-255.

nahoru

K

Kódování češtiny
České znaky se objevují v několika znakových sadách na odlišných systémech (ovšem i ve Windows fungují dvě). Pokud používáte znakovou sadu X a stránky jsou vytvořeny v sadě Y, dojde ke špatnému zobrazení některých znaků na stránce. Proto se na webových serverech využívají programy, které v závislosti na kódování, které používá klient stránku upraví tak, aby byly všechny znaky zobrazeny korektně.

nahoru

M

mail server
Program, který neustále pracuje na www serveru a zabezpečuje distribuci souborů či dalších informací na základě žádostí zaslaných elektronickou poštou.

nahoru

O

ODBC (Open DataBase Connectivity)
Systém jednotného přístupu k databázím různého původu. Je tvořen ovladačem ODBC, který tvoří jakéhosi univerzálního prostředníka mezi klientskou aplikací a specifickým databázovým serverem. Jeho princip spočívá v jednotném přístupu k ODBC ze všech aplikací. Ovladač pak předá data příslušnému software v požadovaném specifickém tvaru či protokolu. ODBC bylo primárně vyvinuto pro systém Windows, ale jeho použití se časem rozšířilo a dnes je implementováno i na jiných OS, převážně unixového typu. ODBC je dnes standardním rozhraním pro přístup k informacím v databázích.

nahoru

P

POP3 (Post Office Protocol)
Standardní protokol pro přístup ke schránce elektronické pošty - e-mailu. Prostřednictvím tohoto protokolu přistupuje například váš poštovní klient k vaší e-mailové schránce, odkud vám stáhne došlou poštu na váš disk.

nahoru

S

SQL (Structured query language)
Databázový dotazovací jazyk, který se dnes stává standardem, ke kterému se hlásí hlavní databázové systémy v současnosti. Podstatou SQL je používání interaktivních dotazů při práci s databází. Jazyk samozřejmě obsahuje i příkazy pro další obvyklé činnosti s databází.

SSL
Protokol pro umožnění zašifrované, bezpečné a autentizované komunikace přes Internet. Nejčastěji se používá na webu, k tomuto účelu je zřízen URL začínající "https". podrobné informace

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Tímto protokolem pro přenos dat je zajišťována cesta e-mailové zprávy transportním systémem elektronické pošty. I váš poštovní klient používá tento protokol. Odesíláte-li zprávu, odešle ji pomocí protokolu SMTP určenému SMTP serveru, který ji pak vyšle na další cestu internetem do mailboxu adresáta.

SSI (alias Server Side Includes)
Vsuvky (vkládané dokumenty) na straně serveru. Umožňují vkládat do HTML dokumentů text, datum, výstup skriptů,.....

Skript na odesílání formulářů
v HTML lze tvořit formuláře, které umožňují zpětnou vazbu s návštěvníky (připomínky, požadavky, objednávky,....). Data z těchto formulářů se zpracovávají obvykle prostřednictvím CGI skriptů, které však vyžadují znalost programování. Proto existuje univerzální skript s podrobným návodem, který tyto formuláře umožňuje zpracovávat.

nahoru

V

Variabilní doména
Tato služba umožňuje automatickou tvorbu domén třetího řádu ze jmen adresářů. To znamená, že pokud si např. vytvoříte adresář akce, bude z Internetu přístupný pod adresou http://akce.vasedomena.cz. Tato služba je provozována u společnosti MACROWARE zdarma.

nahoru

W

WAP (Wireless Application Protocol)
Wireles Application Protocol jako standard specifikuje dva zásadní elementy bezdátové komunikace a to end-to-end aplikační protokol a aplikační prostředí založené na prohlížeči. Aplikační protokol je vrstva komunikačního protokolu, který je obsažen v každém WAP zařízení. Na straně sítě obsahuje serverové komponenty, implementující další konec protokolu, který je schopen komunikace s jakýmkoliv WAP zařízením. Často serverové komponenty vstupují do role brány routující požadavky WAP zařízení na aplikační server. Brána může být fyzicky posazena buď do telefonní sítě nebo počítačové sítě, vytvářejíce tím most mezi oběmi sítěmi.

www
V současnosti nejrozšířenější služba Internetu, která umožňuje prezentací a získávání informací uspořádaných efektivním a graficky přitažlivým způsobem do vzájemně provázaných (prostřednictvím takzvaných odkazů) stránek. K přístupu k těmto informacím slouží internetový prohlížeč, neboli browser.

www server
Server je protějšek klienta (vašeho počítače). Jedná se o velmi výkonný počítač nepřetržitě připojený k síti Internet a pracující non-stop. Poskytuje službu www, tj. zasílá uživatelům na žádost jejich programů (internetových prohlížečů) webové stránky , které se v těchto programech zobrazují.

nahoru