Bezpečný webhosting

HTTPS

Protokol HTTPS (HyperText Transfer Protocol over SSL, Bezpečný protokol pro přenos hypertextu). Pokud chcete svůj web provozovat pod protokolem HTTPS, musíte mít ke své webhostingové variantě objednánu vlastní IP adresu. Certifikát vašeho webu používaný pro HTTPS může být podepsán sám o sobě (self-signed), certifikační autoritou MACROWARE, vaší vlastní certifikační autoritou nebo cizí certifikační autoritou.

FTPS

Protokol FTPS (File Transfer Protocol over SSL, Bezpečný protokol pro přenos souborů) představuje silné šifrování standardního protokolu FTP pro přenos souborů, který ve své základní podobě žádné zabezpečení nenabízí. Při použití protokolu FTP jsou veškerá data včetně hesel po síti přenášena v otevřené podobě, takže pro případného útočníka je snadné je odposlechnout a zneužít.

Pro přenos dat našich klientů nabízíme FTPS s explicitním šifrováním (explicit encryption), tedy FTP/FTPS programem se připojuje na standardní port 21 (stejně jako pro FTP) a program prostřednictvím speciálního příkazu přepne na zabezpečenou komunikaci. (Oproti tomu implicitní šifrování (implicit encryption) je navazováno na speciálním portu.)

Funkčnost našeho FTP/FTPS serveru jsme ověřili s následujícími klienty:

Kompletní seznam klientů, kteří podporují FTPS.

SFTP/SCP

Je nám líto, ale podporu protokolů SFTP a SCP bohužel v současné době neposkytujeme.